Śp. Sylwester Ludwiniak

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Sylwka, naszego Współpracownika. Odszedł do Pana 17 listopada 2014 r., dzień po wspomnieniu liturgicznym Matki Bożej Miłosierdzia, do której wielokrotnie pielgrzymował. Śp. Sylwester Ludwiniak od 2003 r. był animatorem muzycznym w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę jak również do Ostrej Bramy. Z oddaniem służył Maryi talentem muzycznym, śpiewając oraz grając na akordeonie. Jesteśmy Mu szczególnie wdzięczni za wieloletnią animację muzyczną w pallotyńskich grupach misyjnych. W imieniu misjonarzy, pracowników Sekretariatu Misyjnego oraz Pielgrzymów składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim śp. Sylwestra. Powierzamy Zmarłego wstawiennictwu Matki Bożej Miłosierdzia i prosimy o szczęście wieczne dla Niego. Niech dobry Bóg wynagrodzi mu całe dobro czynione dla chwały Bożej oraz wszelkie trudy wędrówki drogami życia doczesnego.
Odpoczywaj w pokoju po dojściu do kresu ziemskiego pielgrzymowania!

ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu

Pogrzeb śp. Sylwestra Ludwiniaka odbędzie się w czwartek, 20 listopada o godz. 11.00 w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Miąsem.

 

Wypominki – Zawsze pamiętamy o Zmarłych

Nasi bliscy Zmarli – krewni, przyjaciele, znajomi – oczekują na naszą pamięć w modlitwie i zasługują na nią. Modlimy się, bo pamiętamy. Cyryl Jerozolimski tłumaczył:
Wierzymy, że wielką korzyść odniosą dusze, za które modlimy się, podczas gdy na ołtarzu jest obecna święta i wzniosła ofiara. Przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet, jeśli byli grzesznikami, przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy; dzięki Niemu Bóg, Przyjaciel ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas.
W tym duchu przez cały listopad 2014 r. pamiętamy o Waszych bliskich zmarłych oraz o pozostałych intencjach odprawiając codziennie 24 Msze św. w nadesłanych intencjach. Dziękujemy za złożoną - w miarę możliwości - ofiarę, która będzie przeznaczona na wyposażenie ośrodków zdrowia w środki dezynfekujące oraz wsparcie działań profilaktycznych prowadzonych przez pallotyńskich misjonarzy w Afryce, aby mogli skuteczniej nieść pomoc ludności, która stanęła przed nowym wyzwaniem epidemii eboli.

Więcej…

 

Ukraina: Jesienne spotkanie Delegatury

W dniach 3-5.11.2014 r. w Zaryczanach (k. Żytomierza) odbyło się spotkanie  pallotynów pracujących w Delegaturze Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Obecni byli również współbracia z Polski: prowincjał – ks. Józef Lasak SAC, radca prowincjalny – ks. Józef Ciupak SAC,  Sekretarz ds. Misji i radca Prowincjalny – ks. Grzegorz Młodawski SAC oraz zastępca Sekretarza ds. Ewangelizacji Wschodu „Pomost” – ks. Włodzimierz Osica SAC.

Więcej…

 

Ukraina: Droga do chrześcijaństwa

Z Eugeniuszem po raz pierwszy spotkaliśmy się w odeskim szpitalu. Wtedy on spytał, czy nie mamy «białego krzyżyka», czyli różańca. Kiedy Eugeniusz przebywał w niewoli zabrano mu różaniec. Na pytanie, czy ma świadomość, czym jest różaniec, Eugeniusz odpowiedział: «Wiem tylko, że ta rzecz ratuje życie».

Więcej…

 

Kościół w walce z ebolą

W katolickich parafiach w Liberii prowadzone są akcje informacyjne mówiące o zagrożeniach wirusem ebola i możliwościach zapobiegania szerzeniu się epidemii, mówi Nuncjusz Apostolski w Liberii, Sierra Leone i Gambii abp Mirosław Adamczyk. Szczególną okazją do przekazywania tych ważnych informacji są Msze św. Kapłani lub osoby oddelegowane mówią wiernym, jak uchronić się przed zakażeniem oraz jak postępować w przypadku podejrzenia zachorowania.

Więcej…

 

WKS: Pielgrzymka Grup Różańcowych

Różaniec jest odmawiany codziennie przez miliony ludzi, indywidualnie lub w grupach, szczególnie w miesiącu październiku, który poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie. Tę pokorną modlitwę, tak bardzo umiłował i praktykował przez całe życie, Święty Jan Paweł II. Ta modlitwa może być w zasięgu wszystkich. Nie ma potrzeby posiadania nauk religijnych, aby modlić się na różańcu.

Więcej…

 

Kolumbia: Z kroniki wspólnoty parafialnej i pallotyńskiej w Bello (3)

Po Mszy świętej

Konsultacje prawne (12.10.2014)
Studenci prawa Uniwersytetu Autónoma w Medellin w ramach toku studiów odbywają praktyki prawne. Korzystając z gościnności Księdza Proboszcza, w niedzielę 12 października 2014 roku, studenci udzielali konsultacji prawnych naszym parafianom. Salon katechetyczny był odwiedzany przez zainteresowanych. Konsultacje dotyczyły wielu przestrzeni życia.

Więcej…

 

Papieska Intencja Misyjna, listopad 2014

Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.
Współczesny świat, w którym doświadczamy epokowych przełomów i wydarzeń, wkłada wiele wysiłku w odkrywanie metod wychowania i nauczania młodych ludzi, aby byli w stanie sprostać nowym sytuacjom i korzystać z wielorakich możliwości ludzkiego rozwoju i postępu, nie zatracając przy tym właściwego dla natury człowieka ukierunkowania na Boga.

Więcej…

 

Statystyki Kościoła katolickiego 2014 r.

Z okazji Światowej Niedzieli Misyjnej obchodzonej w tym roku 20 października agencja Fides opublikowała coroczne dane statystyczne, dotyczące działalności misyjnej Kościoła katolickiego. Informacje pochodzą z ostatniego Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego i zawierają dane, aktualne na dzień 31 grudnia 2012 r. Statystyki oddają stan liczebny Kościoła, jego struktur duszpasterskich, działalności w dziedzinie służby zdrowia i szkolnictwa. Dane umieszczone w nawiasach obrazują tendencję spadkową lub wzrostową w porównaniu do roku poprzedniego.

Więcej…

 

Dzień Pamięci o Kościele Prześladowanym 2014

Ponad 2000 lat od fali prześladowań pierwotnych wspólnot chrześcijańskich prześladowanie wyznawców Chrystusa na początku trzeciego tysiąclecia swoimi rozmiarami i metodami przemocy budzi lęk i niepokój. Codziennie światowe media donoszą o krwawych atakach na chrześcijan z wykorzystaniem najbardziej barbarzyńskich metod przemocy, o tysiącach wypędzonych, wtrącanych do więzień.

Więcej…

 

Czechy/Słowacja: Zjazd Delegatury św. Cyryla i Metodego

Tradycją lat poprzednich każdego roku mają miejsce spotkania Delegatury św. Cyryla i Metodego. Tak było i tym razem. Jesienny zjazd pallotynów pracujących na Słowacji i w Czechach odbył się w Spišskiej Novej Vsi, w dniach 26 – 28 października 2014 r. W trzydniowym spotkaniu uczestniczyło 22 pallotynów. Wśród nich obecni byli Przełożeni z Zarządu Prowincjalnego: ks. Józef Lasak SAC – Prowincjał, ks. Waldemar Pawlik SAC – Rektor WSD, a zarazem radca prowincjalny będący „osobą pierwszego kontaktu” z Delegaturą oraz ks. Grzegorz Młodawski SAC – sekretarz ds. Misji i radca prowincjalny.

Więcej…

 

WKS: Prepostulat 2014–2015

Miłość Chrystusa nas przynagla – tym zawołaniem naszego Świętego Patrona Wincentego Pallotiego Ojca Założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego rozpoczęliśmy naszą formację. Nasza grupa formacyjna (rocznik 2014-2015) pod patronatem św. Jana Pawła II, składa się z czterech kandydatów, tj.: Adjei Kobenan Emmanuel, N’guessan Kouassi John Kevin, Outtara Bleu Manga William, I Zoh Eric Kevin.

Więcej…

 
Więcej artykułów…