Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Tradycją Kościoła jest obchodzenie Jubileuszy. W tę tradycję wpisują się nasze pallotyńskie misje, które będą świętować 50-lecie rozpoczęcia pracy misyjnej oraz działalności Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Doceniając wysiłek włożony w głoszenie Dobrej Nowiny, przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Jacob Nampudacam SAC, wypowiedział znamienne słowa: „Polskim pallotynom nigdy nie brakowało wiary ani ducha misyjnego. Jeśli nasze Stowarzyszenie rozrosło się tak, że jest obecne w 43. krajach świata, to zawdzięcza to również wizji, odwadze i misyjnemu zaangażowaniu”. 

W 1973 r. jako odpowiedź na prośbę bpa Gahamanyiego pierwsi misjonarze z Polski wyjechali do Rwandy. W tym samym roku polscy pallotyni rozpoczęli posługę misyjną w Brazylii. W celu niesienia pomocy misjonarzom został powołany w 1972 r. Sekretariat Misyjny, który – wspierany przez tysiące życzliwych osób – stał się dla misji zapleczem zarówno duchowym, jak i materialnym. 

Te ważne jubileusze będziemy obchodzić na przełomie roku 2022/2023, ale już dziś czynimy do nich przygotowania. W październiku 2019 r. w siedzibie Sekretariatu Misyjnego została wyremontowana i poświęcona kaplica misyjna, jako pierwsza w Polsce powierzona Matce Bożej z Kibeho. Z tego miejsca na przestrzeni 50 lat wyruszyło na misyjne szlaki 276 pallotynów. Tutaj modlimy się za darczyńców i przyjaciół misji, tu odprawiane są Msze święte w nadesłanych intencjach.

Drodzy Współpracownicy, zadaniem Sekretariatu ds. Misji, jest budzenie zainteresowania misjami, jak również koordynowanie różnych form pomocy dla misji i misjonarzy. Przez najbliższe 2 lata będziemy przypominać podejmowane przez Pallotyński Sekretariat Misyjny dzieła, realizowane dzięki Waszej pomocy finansowej i duchowej. Ukażemy sylwetki misjonarzy, którzy kładli podwaliny misji i podejmowali trud przecierania misyjnych szlaków na różnych kontynentach.

Każdy przeżywany po chrześcijańsku jubileusz jest zawsze aktem wdzięczności Bogu za wszelkie dobro. W tym duchu kieruję do Was słowa wdzięczności za to, że wspierając nasze działania w różnych częściach świata tworzycie historię pallotyńskich misji. Zapraszam do dziękczynienia Bogu za dar współpracy, do dzielenia się swoim świadectwem na łamach kwartalnika „Posyłam Was”. Zachęcam również do nadsyłania własnych intencji, które ofiarujemy tradycyjnie w dniu 22 stycznia podczas 30 Mszy św. sprawowanych z okazji uroczystości patronalnej św. Wincentego Pallottiego.

Czas jubileuszu, do którego przygotowujemy się, to także czas nadziei i modlitwy. Proszę Was o tę modlitwę, aby nasza posługa misyjna przynosiła dobre owoce i satysfakcję z dokonanego w ciągu minionych lat dzieła ewangelizacji. Z darem codziennej modlitwy. 

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę