Wkrótce rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział:  „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.
W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.

Więcej…

 

Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Prowincji Warszawskiej

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam – słowa tej pieśni w podniosły sposób rozbrzmiewały dziś w sercach zgromadzonych w kościele Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej. Dzisiejsza niedziela, 23 listopada 2014 r., będąca jednocześnie ostatnią niedzielą roku liturgicznego jest szczególnym dniem dla wspólnoty pallotyńskiej, ponieważ związana jest z obchodzoną w ostatnią niedzielę roku liturgicznego uroczystością Chrystusa Króla, czyli patronalnym świętem Prowincji warszawskiej.
Jak co roku, z uwagi na tak ważne wydarzenie dla Prowincji, w kościele Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie odbyła się uroczysta Msza św., która zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli Wspólnoty Pallotyńskiej na czele z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem SAC oraz ks. prowincjałem Adrianem Galbasem SAC – Przełożonym Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Szczególnym gościem, który przewodniczył w tym dniu Liturgii i wygłosił homilię był Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie ks. dr Waldemar Pawlik SAC. Obecni byli także członkowie Zarządu Prowincji Chrystusa Króla. Podniosłycharakter dzisiejszej uroczystości spotęgował również fakt obecności ks. Stanisława Rękawka SAC – byłego proboszcza parafii Chrystusa Króla na Skaryszewskiej oraz o. Arkadiusza Sosny – Przełożonego polskiej prowincji Ojców Szensztackich, a także ks. Eugeniusza Małachwiejczyka SAC przedstawiciela Regii Miłosierdzia Bożego z Francji. W obchodach uroczystości w skaryszewskim wieczerniku nie zabrakło także przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego z pobliskich parafii, sióstr pallotynek, przedstawicielek innych żeńskich zgromadzeń zakonnych, a także licznie zgromadzonych wiernych.

Więcej…

 

Ukraina: Jesienne spotkanie Delegatury

W dniach 3-5.11.2014 r. w Zaryczanach (k. Żytomierza) odbyło się spotkanie  pallotynów pracujących w Delegaturze Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Obecni byli również współbracia z Polski: prowincjał – ks. Józef Lasak SAC, radca prowincjalny – ks. Józef Ciupak SAC,  Sekretarz ds. Misji i radca Prowincjalny – ks. Grzegorz Młodawski SAC oraz zastępca Sekretarza ds. Ewangelizacji Wschodu „Pomost” – ks. Włodzimierz Osica SAC.

Więcej…

 

Śp. Sylwester Ludwiniak

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Sylwka, naszego Współpracownika. Odszedł do Pana 17 listopada 2014 r., dzień po wspomnieniu liturgicznym Matki Bożej Miłosierdzia, do której wielokrotnie pielgrzymował. Śp. Sylwester Ludwiniak od 2003 r. był animatorem muzycznym w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę jak również do Ostrej Bramy. Z oddaniem służył Maryi talentem muzycznym, śpiewając oraz grając na akordeonie. Jesteśmy Mu szczególnie wdzięczni za wieloletnią animację muzyczną w pallotyńskich grupach misyjnych.

Więcej…

 

Kościół w walce z ebolą

W katolickich parafiach w Liberii prowadzone są akcje informacyjne mówiące o zagrożeniach wirusem ebola i możliwościach zapobiegania szerzeniu się epidemii, mówi Nuncjusz Apostolski w Liberii, Sierra Leone i Gambii abp Mirosław Adamczyk. Szczególną okazją do przekazywania tych ważnych informacji są Msze św. Kapłani lub osoby oddelegowane mówią wiernym, jak uchronić się przed zakażeniem oraz jak postępować w przypadku podejrzenia zachorowania.

Więcej…

 

Kolumbia: Z kroniki wspólnoty parafialnej i pallotyńskiej w Bello (3)

Po Mszy świętej

Konsultacje prawne (12.10.2014)
Studenci prawa Uniwersytetu Autónoma w Medellin w ramach toku studiów odbywają praktyki prawne. Korzystając z gościnności Księdza Proboszcza, w niedzielę 12 października 2014 roku, studenci udzielali konsultacji prawnych naszym parafianom. Salon katechetyczny był odwiedzany przez zainteresowanych. Konsultacje dotyczyły wielu przestrzeni życia.

Więcej…

 

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA [mapka]

Kontakt SM
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. 22/ 77 15 119 lub 77 15 129
fax 22/ 78 16 759
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http: www.sekretariat-misyjny.pl

Więcej…

 

Papieska Intencja Misyjna, listopad 2014

Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.
Współczesny świat, w którym doświadczamy epokowych przełomów i wydarzeń, wkłada wiele wysiłku w odkrywanie metod wychowania i nauczania młodych ludzi, aby byli w stanie sprostać nowym sytuacjom i korzystać z wielorakich możliwości ludzkiego rozwoju i postępu, nie zatracając przy tym właściwego dla natury człowieka ukierunkowania na Boga.

Więcej…

 

Ukraina: Droga do chrześcijaństwa

Z Eugeniuszem po raz pierwszy spotkaliśmy się w odeskim szpitalu. Wtedy on spytał, czy nie mamy «białego krzyżyka», czyli różańca. Kiedy Eugeniusz przebywał w niewoli zabrano mu różaniec. Na pytanie, czy ma świadomość, czym jest różaniec, Eugeniusz odpowiedział: «Wiem tylko, że ta rzecz ratuje życie».

Więcej…

 

WKS: Pielgrzymka Grup Różańcowych

Różaniec jest odmawiany codziennie przez miliony ludzi, indywidualnie lub w grupach, szczególnie w miesiącu październiku, który poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie. Tę pokorną modlitwę, tak bardzo umiłował i praktykował przez całe życie, Święty Jan Paweł II. Ta modlitwa może być w zasięgu wszystkich. Nie ma potrzeby posiadania nauk religijnych, aby modlić się na różańcu.

Więcej…

 

Wypominki – Zawsze pamiętamy o Zmarłych

Nasi bliscy Zmarli – krewni, przyjaciele, znajomi – oczekują na naszą pamięć w modlitwie i zasługują na nią. Modlimy się, bo pamiętamy. Cyryl Jerozolimski tłumaczył:
Wierzymy, że wielką korzyść odniosą dusze, za które modlimy się, podczas gdy na ołtarzu jest obecna święta i wzniosła ofiara. Przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet, jeśli byli grzesznikami, przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy; dzięki Niemu Bóg, Przyjaciel ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas.

Więcej…