Zobowiązanie do pokrycia kosztów utrzymania i wykształcenia dziecka w Afryce
Imię, nazwisko
Ulica i numer domu
Kod
Miejscowość
Adres e-mail
Zawód
Treść deklaracji