Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i Antylach oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Pragniemy służyć wszystkim, a szczególnie chorym, biednym i cierpiącym...

DRODZY PRZYJACIELE MISJI!

Co roku jesienią zwracam się do Was z gorącą zachętą do modlitwy w intencji misji. Czas, kiedy wypada Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny, jest wyjątkowym okresem, gdyż poprzez modlitwę i gesty solidarności z misjonarzami każdy może włączyć się w ewangelizację świata.
Tegoroczne obchody Niedzieli Misyjnej będą dla Prowincji Chrystusa Króla szczególnie ważne, ponieważ właśnie 21 października 2018 r. pole naszej działalności misyjnej powiększy się o dwa kolejne kraje: Burkina Faso i Kazachstan.
Bezpośrednim impulsem do podjęcia posługi misyjnej w Burkina Faso, kraju położonym w Afryce Zachodniej, było spotkanie kard. Philippe Ouédraogo, metropolity Wagadugu z pallotynami w Rwandzie. Kardynał widząc nasze zaangażowanie w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego, zaprosił nas do pracy w Wagadugu, w stolicy Burkina Faso. 
Misjonarze obejmą tam opieką pastoralną nowo powstałe sanktuarium Bożego Miłosierdzia i realizować będą różne projekty pomocowe dla ludności.
Pierwszymi misjonarzami, którym powierzono pracę w nowej placówce, są dobrze Wam znani misjonarze z Afryki: ks. Stanisław Filipek SAC i ks. Dariusz Sala SAC.
Burkina Faso (dawniej Górna Wolta), w rdzennych językach oznacza „kraj prawych ludzi”. Leży w strefie Sahelu, gdzie występują długotrwale susze, gorący i suchy klimat. Kraj boryka się z licznymi problemami, głównie z niedożywieniem, analfabetyzmem, chorobami tropikalnymi, korupcją. Dominującą religią jest islam wyznawany przez ponad 60% mieszkańców. Katolicy stanowią tam nieco ponad 20%. 
Wsparcia personalnego potrzebuje również Kościół w Kazachstanie. W odpowiedzi na prośbę metropolity Astany, ks. abp. Tomasza Pety, pracę w uniwersyteckim miasteczku Kustanaj rozpocznie ks. Wiesław Pęski SAC, kapłan dotychczas posługujący na Ukrainie. 
Uroczystego posłania misjonarzy na nowe placówki dokona 6 października JE ks. abp Tadeusz Wojda SAC w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie, podczas sympozjum z okazji jubileuszu 200-lecia święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego.
Wzorem naszego Założyciela, który w swojej spuściźnie duchowej pozostawił nam słowa: „Rozkrzewiając wiarę, przekazujemy razem z nią cały skarb Odkupienia, jaki mamy w Kościele Jezusowym”, pragniemy służyć wszystkim, a szczególnie chorym, biednym i cierpiącym. Posługa głoszenia Dobrej Nowiny ludziom w odległych zakątkach świata jest dla nas niezwykle ważna.

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Już niebawem przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jak każdego roku przez cały listopad będziemy sprawować codziennie 24 Msze Święte (zbiorowe), za wszystkich zmarłych, których powierzycie naszej modlitwie. Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczymy na pomoc naszym misjonarzom w Burkina Faso i Kazachstanie.
Dziękuję za zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby innych. Wyrażam serdeczną wdzięczność za wielkoduszne wspieranie projektów misyjnych, za dary serca, często okupione wyrzeczeniem i ofiarą.
Każdy z Was swoją postawą potwierdza słuszność słów: „Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie” (pp. Franciszek: Evangelii gaudium, 273). Dzięki Wam możemy zmieniać los wielu ludzi.
W imieniu naszych misjonarzy pragnę zapewnić o codziennej modlitwie za Was i we wszystkich polecanych nam intencjach.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC 
Sekretarz ds. Misji 
i Dyrektor Pomostu

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę