Rekolekcje, misje ludowe, apostolstwo słowa drukowanego to dziedziny duszpasterskiej posługi Sekretariatu Misyjnego. Jej głównym zadaniem jest dotarcie z posługą słowa Bożego do szerokiej grupy wiernych. Od początku istnienia Sekretariatu Misyjnego ta forma kapłańskiej posługi jest prowadzona na szeroką skalę. Kapłani wspierają pallotyńskie dzieło misyjne poprzez głoszenie rekolekcji i misji ludowych w wielu diecezjach Polski. W okresach liturgicznych, takich jak Wielki Post czy Adwent, wszyscy kapłani włączają się w tę posługę. W ciągu roku wygłoszonych zostaje kilkanaście misji ludowych i kilkadziesiąt serii rekolekcji parafialnych.

Termin „misje ludowe” nie jest wyrażeniem wskazującym na lud wiejski, prosty, ale jest terminem teologicznym określającym Lud Boży danej parafii czy regionu. Misje ludowe odnoszą się do danej wspólnoty jako całości. Służą gruntownemu nawróceniu. To nawrócenie należy rozumieć jako odnowę wiary. Poprzez misje ma dokonać się nawrócenie do moralności, wiary i wspólnoty. Współczesny człowiek jest nieustannie atakowany prądami mającymi na celu rozmycie zasad wiary. Pragnie się wykluczyć Boga z życia społecznego i kulturalnego. Chce się Go zamknąć w czterech ścianach świątyń lub domów. A przecież katolik ma być świadkiem wartości chrześcijańskich w każdej chwili i na każdym miejscu. Misje mają więc za zadanie przypomnieć o zagrożeniach, które niesie współczesny świat. Mają też wskazać drogę do Chrystusa.

Rekolekcje służą pogłębianiu życia religijnego i spełniają rolę stałej katechizacji. Księża pracujący w Sekretariacie Misyjnym podejmują się przewodnictwa w parafialnych rekolekcjach adwentowych, wielkopostnych i okolicznościowych. Prowadzone są także rekolekcje dla grup zamkniętych (zakonnic, kapłanów). W ciągu roku dwie serie rekolekcji są przeznaczone dla naszych misyjnych współpracowników. Te wspólnie przeżyte duchowe dni nie tylko są ukierunkowane na pogłębienie wiary uczestników, lecz także stają się bardzo dobrą sposobnością do budowania jedności między Sekretariatem a osobami świeckimi. Jedna z serii rekolekcji jest organizowana u stóp Jasnej Góry. Zwieńczeniem rekolekcyjnych dni jest modlitewne czuwanie misyjne. Noc spędzona przed cudownym obrazem jasnogórskim jest okazją do dziękczynienia za otrzymane łaski, którymi Bóg obdarza po- sługę misyjną pallotynów. Wierzymy, że Królowa Apostołów, Patronka naszego Stowarzyszenia, nieustannie wstawia się u swego Syna i wyprasza nam błogosławieństwo.

Kapłani posługujący w Sekretariacie Misyjnym są także autorami wielu pozycji książkowych o tematyce misyjnej i religijnej. Napisane przez nich książki stanowią bazę do przeprowadzania niedziel apostolstwa słowa drukowanego. Obecność autora, wygłoszone przez niego słowo Boże połączone z promocją danej pozycji książkowej, spotyka się z życzliwym odzewem ze strony wspólnot parafialnych. Wygłoszone kazanie jest ewangelicznym ziarnem rzuconym na glebę ludzkich serc i stanowi zachętę dla słuchaczy do pogłębienia wiary, a także źródło wiedzy o krajach misyjnych i posłudze misjonarzy.

Nie jest możliwym dokonanie oceny efektywności tej posługi, gdyż dotyka ona przede wszystkim wymiaru duchowego człowieka i dlatego nie da się jej zmierzyć ani zważyć. Nie da się jej ująć w żadne statystyki ani podsumowania. Pozostanie więc ona zawsze tajemnicą. Niektórzy proboszczowie nawiązują z naszym Sekretariatem wieloletnią współpracę. Polega ona na tym, że przez kilka lat zapraszają kapłana, który posługuje z ramienia Sekretariatu Misyjnego. Nie jest także rzadkością, że poszczególni współbracia są kilkakrotnie zapraszani do tej samej parafii z posługą słowa Bożego. Ta posługa jest związana z rekolekcjami, misjami ludowymi i ważnymi wydarzeniami w roku liturgicznym, takimi jak: święto Bożego Ciała, odpust parafialny, Triduum Paschalne i inne. Te ważne wydarzenia w życiu parafialnym są także okazją, aby zaszczepiać w sercach wiernych świadomość odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła katolickiego, uwrażliwiać ludzkie serca na to piękne dzieło Kościoła, którym jest posługa misjonarzy w różnych miejscach świata, zapraszać wiernych do współpracy na rzecz misji poprzez modlitwę i wsparcie materialne.

ks. Jerzy Gugała SAC

Kliknij i powiększ

 

Zapraszamy na pielgrzymki do Gietrzwałdu, Wilna i na Jasną Górę. Podczas pielgrzymek pątnicy grup misyjnych modlą się w intencji ewangelizacji świata oraz o nowe powołania misyjne. Codziennie odprawiana jest Msza św., podczas której polecamy Bogu intencje Współpracowników nadesłane wcześniej do naszego Sekretariatu.

 

 

1-3 maja 2020

IX Majowa Piesza Pielgrzymka

Różańcowa z Matką Słowa do Gietrzwałdu

 

Przewodnik:

ks. Roman Rusinek SAC

 

 

ŻYJEMY OWOCAMI PIELGRZYMKI
VIII Piesza Majowa Pielgrzymka Różańcowa z Matką Słowa do Gietrzwałdu, która odbyła się w dn. 1-3 maja 2019 r., przynosi owoce w życiu każdego pielgrzyma. W pielgrzymce nieśliśmy figurę Matki Bożej Słowa z Kibeho z Rwandy. Figurę otrzymał nasz przewodnik wieloletni misjonarz z Rwandy ks. Roman SAC (Pallotyn). Ksiądz Roman nie rozstaje się z Matką Bożą Słowa. Wśród pielgrzymów były również relikwie św. Jana Pawła II oraz św. Wincentego Pallottiego. Zapraszamy w roku 2020!

Leontyna D.

 


 

15-26 lipca 2020

XXX Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza

Suwałki—Wilno

Grupa Zielona

 

Przewodnik:

ks. Andrzej Dębski SAC

 

W pielgrzymce wileńskiej jest siedem grup, w tym dwie prowadzone przez księży pallotynów. Grupa Misyjna ma kolor zielony, tak jak cała Afryka. Charakter tej grupy to aspekt religijny i patriotyczny. Wynika to z faktu, że pielgrzymujemy z obecnych terenów Ojczyzny na tereny, które kiedyś należały do niej. Doświadczamy wielkiej życzliwości od rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej. Ci, którzy pielgrzymują do Matki Bożej w Ostrej Bramie pochodzą z terenów całej naszej Ojczyzny. Zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce i doświadczeniu niezapomnianych wrażeń.

 


 

6-14 sierpnia 2020

309 Warszawska

Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę

Grupa Czerwono-Żółto-Zielona

 

Przewodnik:

ks. Andrzej Dębski SAC

 

 

Grupa Misyjna jest częścią integralną pielgrzymki warszawskiej. W niej chodzą ci, którzy nie tylko modlą się we własnych intencjach, ale również ogarniają swoim sercem sprawy całego Kościoła. Jako jedyna grupa w całej pielgrzymce warszawskich 17-tek ma swoją kuchnię polową. Ułatwia to na bazie noclegowej skorzystanie z ciepłej wody i spożyciu gorącego posiłku. W tej grupie od wielu lat pielgrzymują osoby z terenów podwarszawskich, ale zachęcamy wszystkich pragnących pomyśleć o sprawach dotyczących naszej wiary i zapoznaniu się z aktualnymi wydarzeniami ze świata misyjnego.

 


 

PIELGRZYMOWANIE DUCHOWE

 

Wszystkich, którzy z różnych względów, nie będą mogli pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do duchowego łączenia się z pielgrzymami na trasie.
Duchowi pielgrzymi każdego dnia realizują w miarę swoich możliwości program pielgrzymki:

· modlitwy poranne, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

· udział we Mszy św. (lub komunia duchowa)

· Koronka do Siedmiu Boleści

· godz. 12.00, Anioł Pański

· różaniec

· godz. 15.00, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Droga Krzyżowa

· w piątki: lektura duchowa

· godz. 21.00 Apel Jasnogórski w łączności z Radiem Maryja.

 

 


Na zaproszenie Księży Proboszczów, misjonarze pallotyni animują Niedziele Misyjne w różnych rejonach Polski.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z MISJONARZEM, które odbędzie się po jednej ze Mszy św. podczas Niedzieli Misyjnej w Twojej parafii. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z pracą misjonarzy oraz wsparcia dzieła misyjnego przez współpracę z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym.


 

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MISJONARZAMI W 2020 ROKU

 


  

 

RADOM

ul. Młodzianowska 124, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP - spotkanie z misjonarzem ks. R. Rusinkiem po Mszy św. o godz. 18.00

 


  

 

ŁOMŻA

ul. Dworna 32, kościół Sióstr Benedyktynek - spotkanie z misjonarzem ks. R. Rusinkiem po Mszy św. o godz. 17.00

 


 

 

KIELCE

ul. Fosforytowa 6, kościół pw. św. W Pallottiego - spotkanie z misjonarzem ks. R. Rusinek po Mszy św. o godz. 13.00

 


 

 

SIEDLCE

ul. Rawicza 32, kościół Sióstr Benedyktynek - spotkanie z misjonarzem ks. J. Gugałą po Mszy św. o godz. 14.00

 


 

OLSZTYN

ul. Dybowskiego 2, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu - spotkanie z misjonarzem ks. W. Osicą po Mszy św. o godz. 18.00

ŻYRARDÓW

ul. Narutowicza 30, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia - spotkanie z misjonarzem ks. J. Gugałą po Mszy św. o godz. 12.00 


BIAŁYSTOK

ul. Sybiraków 2, kościół pw. Ducha Świętego - spotkanie z misjonarzem ks. M. Pasiukiem po Mszy św. o godz. 13.30

WARSZAWA

ul. Skaryszewska 12, kościół pw. św. W. Pallottiego, spotkanie z misjonarzem ks. E. Sigel po Mszy św. o godz. 13.00

GDAŃSK OLIWA

                                               ul. Polanki 131, kościół pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, Ojcowie Cystersi - spotkanie z misjonarzem ks. R. Rusinkiem po Mszy św. o godz. 18.00


 

 

LUBLIN

ul. Warszawska 31, kościół pw. Wieczerzy Pańskiej - spotkanie z misjonarzem ks. J. Gugałą po Mszy św. o godz. 12.00

 


 

 

KRAKÓW

ul. Grodzka 54, kościół pw. św. Andrzeja - spotkanie z misjonarzem ks. M. Pasiukiem po Mszy św.o godz. 13.00 

 


 

 

ZĄBKI

ul. Wilcza 8, siedziba Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, kaplica Matki Bożej z Kibeho, godz. 15.00 

 


 

Rok Życia Konsekrowanego, przeżywany w 2015 r. w Kościele z woli Ojca Świętego Franciszka oraz Krajowy Kongres Misyjny zorganizowany w Polsce pod hasłem Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału – to okazje do szczególnego dziękczynienia Bogu za misjonarzy. W odniesieniu do tych wydarzeń w pallotyńskich parafiach w Polsce odbywają się w 2015/2016 r. Niedziele Misyjne, przeprowadzane przez ks. dra Grzegorza Młodawskiego SAC, Dyrektora ds. Misji i Pomostu. Owocem ich jest modlitwa w intencji misji i powołań kapłańskich i zakonnych, która jest zanoszona do Boga w odwiedzonych parafiach. Prezentujemy wykaz parafii oraz datę modlitwy zapraszając Wiernych do włączenia się w modlitwę parafialną.

ZĄBKI – SEKRETARIAT DS. MISJI I POMOSTU – w każdy piątek podczas półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w codziennej Mszy św. dla pracowników Sekretariatu przed rozpoczęciem pracy. W czasie tej Mszy św. pracownicy modlą się w intencjach misyjnych oraz nadesłanych przez dobrodziejów misji.

♥ SANDOMIERZ – PARAFIA PW. CHRYSTUSA KRÓLA JEDYNEGO ZBAWICIELA ŚWIATA – w każdy poniedziałek podczas nabożeństwa różańcowego.

RADOM – PARAFIA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas wieczornego nabożeństwa.

CZARNA – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas wieczornego nabożeństwa.

KIELCE/KARCZÓWKA – KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA – w każdą ostatnią niedzielę miesiąca podczas nabożeństwa różańcowego sprawowanego po Mszy św. o godz. 8.00.

OTWOCK/UL. ŻEROMSKIEGO 6 – PARAFIA PW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – w każdy piątek podczas wieczornego nabożeństwa o godz. 17.30 oraz na odprawianej następnie Mszy świętej.

MAZOWSZANY – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas zmiany tajemnic różańcowych.

KRAKÓW – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA – w trzecią środę każdego miesiąca podczas Mszy świętej wieczornej.

OŁTARZEW – PARAFIA PW. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW – w pierwszą środę każdego miesiąca podczas nabożeństwa fatimskiego.

WRZOSÓW – KAPLICA PUBLICZNA PW. NAJŚWIĘTSZEJ BOŻEJ RODZICIELKI MATKI KOŚCIOŁA – w pierwszą sobotę każdego miesiąca podczas nabożeństwa za misje.

SZYMONKA – PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przed Mszą świętą o godz. 8.30 oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia przed Mszą świętą.

JAROSZOWICE – PARAFIA PW. ŚW. IZYDORA – w każdy drugi piątek miesiąca podczas nabożeństwa o godz. 15.00.

BÓBRKA – PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas wieczornego nabożeństwa.

BIAŁA NIŻNA – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas półgodzinnej adoracji przed Mszą świętą i podczas Mszy świętej.

OSTROŁĘKA – WOJCIECHOWICE – PARAFIA PW. ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA – w każdy czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 17.00-18.00.

ZAKOPANE – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ NA KRZEPTÓWKACH - w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

HODYSZEWO – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POJEDNANIA – w każdy drugi czwartek miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

WARSZAWA – PARAFIA PW. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas różańca o godz. 17.30.

RYN – PARAFIA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – w każdy czwartek o godz. 17.30 podczas nabożeństwa w intencji powołań kapłańskich i misyjnych.

LUBLIN – PARAFIA PW. WIECZERZY PAŃSKIEJ – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.

SIERPC – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SIERPECKIEJ, PANI NIEZAWODNEJ NADZIEI – w każdą środę o godz. 18.00 podczas Mszy świętej i nabożeństwa do Matki Bożej Sierpeckiej.

OŻARÓW MAZOWIECKI – SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ – w każdy pierwszy piątek miesiąca podczas Wieczoru Miłosierdzia o godz. 20.00.

KUTNO – PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH – w każdą pierwszą sobotę miesiąca podczas różańca o godz. 17.30.

KIELCE – PARAFIA PW. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO – w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas nabożeństwa powołaniowego o godz. 17.30.

OTWOCK – PARAFIA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP – w każdą środę podczas nowenny do św. Józefa o godz. 17.30.

CELINY – PARAFIA PW. ŚW. JÓZEFA – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.


Współpraca partnerska z placówkami misyjnymi

 

L.P.

POLSKA PARAFIA

PLACÓWKA MISYJNA

OBJĘTA PATRONATEM

MODLITWA

  1.  

Biała Niżna
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

 

 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Yopougon

 

w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas półgodzinnej adoracji przed Mszą świętą 
i podczas Mszy świętej

ks. Adam Pacuła

ks. Kouakou Kouadio Geoffroy

2.  

Bóbrka

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

UKRAINA

Kamienny Bród

 

w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
podczas wieczornego nabożeństwa

 

ks. Stanisław Firut

3. 

Celiny

Parafia pw. 
św. Józefa

BARBADOS

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu

 

ks. Andrzej Nyga

ks. Grzegorz Marczuk

ks. Andrzej Rosiak

4. 

 

Czarna

Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni

 

 

 

 

UKRAINA

Odessa – par. M.B. Fatimskiej

w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
podczas wieczornego nabożeństwa

ks. Wiktor Cyran

5. 

Hodyszewo

Sanktuarium Matki Bożej Pojednania

 

 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Yamoussoukro

 

w każdy drugi czwartek miesiąca 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu

ks. Franck Sylvestre Allatin Yapo

dk. Cezary Czerwiński

ks. Zenon Bazan

ks. Arsène Aymard Tano

6.  

Jaroszowice

Parafia pw. 
św. Izydora

 

WENEZUELA

Caracas

w każdy drugi piątek miesiąca 
podczas nabożeństwa o godz. 15.00.

 

ks. Zdzisław Łodygo

7. 

Kielce/Fosforytowa

Parafia pw. św. Wincentego Pallottiego

 

KOLUMBIA

Bogotá

par. pw. Opatrzności Bożej (Divina Providencia)

 

 

w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas nabożeństwa powołaniowego 
o godz. 17.30

 

 

 

 

ks. Grzegorz Majewski

8. 

Kielce/Karczówka

kościół rektoralny 
pw. św. Karola Boromeusza

 

 

KOLUMBIA

Bogotá

par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (La Ascensición 
del Señor)

 

w każdą ostatnią niedzielę miesiąca podczas nabożeństwa różańcowego sprawowanego                     po Mszy św. 
o godz. 8.00.

ks. Adam Gąsior

9.

Konstancin Jeziorna

Centrum Animacji Misyjnej

 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Abobo

 

 

ks. Gerard Kamegeri

ks. Antoine Munyaneza

br. Zbigniew Kłos

Klerycy

10. 

Kraków

Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia

 

UKRAINA

Żytomierz

w trzecią środę każdego miesiąca 
podczas Mszy świętej wieczornej

ks. Jarosław Olszewski

ks. Paweł Jurkowski

ks. Wiktor Matuszewski

11. 

Kutno

Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 

UKRAINA

Sarny

 

w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
podczas różańca 
o godz. 17.30

 

 

ks. Władysław Łukasiewicz

ks. Andrzej Walczuk

12. 

Lublin

Parafia pw. Wieczerzy Pańskiej

 

 

UKRAINA

Biłohirja

 

w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas nabożeństwa różańcowego 
o godz. 17.30

ks. Paweł Goraj

ks. Walentyn Matuszewski

13. 

 

Mazowszany

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

 

 

UKRAINA

Rokitno

 

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas zmiany tajemnic różańcowych

ks. Adam Bogusz

14. 

Ołtarzew

Parafia pw. Królowej Apostołów

 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Abobo

w pierwszą środę każdego miesiąca 
podczas nabożeństwa fatimskiego

ks. Gerard Kamegeri

ks. Antoine Munyaneza

br. Zbigniew Kłos

Klerycy

15. 

Ostrołęka – Wojciechowice

Parafia pw. Św. Wojciecha, Biskupa 
i Męczennika

 

 

KOLUMBIA

Bogotá

PAR. pw. Maryi Królowej 
(María Reina)

 

w każdy czwartek 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu 
w godz. 17.00 -18.00

ks. Adam Kraszewski

16. 

Otwock

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego

 

WENEZUELA

Guarenas

w każdy piątek 
podczas wieczornego nabożeństwa 
o godz. 17.30 
oraz na odprawianej następnie Mszy świętej

 

 

ks. Grzegorz Rawiak

ks. Andrzej Tekieli

17.

Otwock

Parafia pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP

 

UKRAINA

Kijów

w każdą środę podczas nowenny 
do św. Józefa 
o godz. 17.30

ks. Artur Stępień

18. 

Ożarów Mazowiecki

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

 

WENEZUELA

Upata

w każdy pierwszy piątek miesiąca podczas Wieczoru Miłosierdzia 
o godz. 20.00

ks. Zdzisław Płachta

ks. Dawid Dziedzic

ks. Tadeusz Popiołek

19. 

Radom

Parafia pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP

 

KOLUMBIA

Bello

w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
podczas wieczornego nabożeństwa

ks. Andrzej Zieliński

ks. Dominik Kaczmarek

20. 

Ryn

Parafia 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

 

KOLUMBIA

Medellín

w każdy czwartek 
o godz. 17.30 
podczas nabożeństwa w intencji powołań kapłańskich
i misyjnych

ks. Roman Nakoneczny

ks. Mariusz Mąka

ks. Jan Robert Adamowicz

ks. Diego Andrés Gutierrez

21.  

Sandomierz

Parafia pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata

UKRAINA

Lwów

w każdy poniedziałek podczas nabożeństwa różańcowego

ks. Piotr Worwa

ks. Eugeniusz Cymbaluk

22. 

Sierpc

Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej, Pani Niezawodnej Nadziei

 

UKRAINA

Odessa – par. św. Klemensa

w każdą środę 
o godz. 18.00 podczas 
Mszy świętej 
i nabożeństwa
do Matki Bożej Sierpeckiej

ks. Stanisław Kantor

ks. Jurij Siciński

23. 

Szymonka

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

KOLUMBIA

Medellín

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu                          przed Mszą świętą
 o godz. 8.30 oraz 
w każdy pierwszy piątek miesiąca podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia 
przed Mszą świętą

ks. Roman Nakoneczny

ks. Mariusz Mąka

ks. Jan Robert Adamowicz

ks. Diego Andrés Gutierrez

24.

Wadowice

Kaplica publiczna 
pw. Królowej Apostołów

WENEZUELA

Caracas

 

ks. Zdzisław Łodygo

25. 

Warszawa

Parafia pw. 
św. Wincentego Pallottiego

 

n o w e     m i s je

BURKINA FASO

Wagadugu

w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
podczas różańca 
o godz. 17.30

ks. Stanisław Filipek

ks. Dariusz Sala

26. 

Wrzosów

kaplica publiczna 
pw. Najświętszej Bożej Rodzicielki Matki Kościoła

 

 

UKRAINA

Odessa – par. M.B. Fatimskiej

 

w pierwszą sobotę każdego miesiąca podczas nabożeństwa za misje

ks. Wiktor Cyran

27. 

Zakopane

Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach

 

 

UKRAINA

Dowbysz

 

w każdy pierwszy czwartek miesiąca

ks. Waldemar Pawelec

ks. Leonid Jaroszyński

ks. Walery Dubyna

28. 

Ząbki

Sekretariat Misyjny 
i Pomost

RWANDA

DEMOKR. REPUB. KONGA

codziennie podczas Mszy świętej
dla pracowników 
oraz w każdy piątek podczas półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu

 

ks. Zbigniew Pawłowski

ks. Andrzej Jakacki

ks. Jerzy Kotwa

ks. Jerzy Kożuch

ks. Zdzisław Prusaczyk

ks. Krzysztof Miner

ks. Władysław Gajur

br. Zdzisław Olejko

W odpowiedzi na ogromne potrzeby odradzają­cego się Kościoła na terenach byłego ZSRR, w 1991 r. pallotyni w Polsce powołali do istnienia Sekretariat ds. Ewangelizacji Wschodu, który utworzył tzw. „POMOST”, wspomagający pracę duszpasterską pallotynów na Wschodzie.

W 2015 r. instytucje te otrzymały wspólną nazwę: POMOST Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego. Dyrektorem POMOSTU jest ks. dr Grzegorz Młodawski SAC.
Zastępcą dyrektora POMOSTU jest ks. Włodzimierz Osica SAC.

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”  - pisał św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio. Ten Boży niepokój kieruje nasze spojrzenia na wschód, szczególnie na kraje byłego Związku Radzieckiego. Aneksja Krymu przez Rosję oraz walki zbrojne na wschodzie Ukrainy, uświadomiły jak bardzo zagrożony jest pokój, jak jeszcze trzeba wiele, by miłość Chrystusowa zapanowała szczególnie tam na wschodzie Europy. Wielu nas, żyjących w Polsce ma swoje korzenie za wschodnią granicą i nie jest nam obojętne, co dzieje się za Bugiem. Troską naszą otaczamy tych, którzy szukają Boga.

Jeszcze do upadku komunizmu wielu pallotynów wyjeżdżało do ZSRR, by duszpasterską troską objąć naszych rodaków, którzy tam żyli. Kiedy tylko rozpadł się ZSRR na wschód ruszyli kolejni kapłani, by już na stałe być z tymi, którzy bez Boga żyć nie potrafili i nie chcieli. Lata prześladowań zostawiły jednak ogromne zniszczenia. Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza w Europie, zwłaszcza po upadku komunizmu, stała się wyzwaniem dla Kościoła. Odradzające się kraje Europy Wschodniej wciąż potrzebują ciągle różnorodnej pomocy duchowej i materialnej. Zrozumiano, że Kościół na wschodzie potrzebuje wsparcia.

W odpowiedzi na ogromne potrzeby odradzającego się Kościoła na terenach byłego ZSRR, w 1991 r. pallotyni w Polsce powołali do istnienia przy Sekretariacie ds. Misji,  Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie tzw. „POMOST”, wspomagający pracę duszpasterską pallotynów na Ukrainie. Patronem tego dzieła został Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński SAC, pallotyn urodzony w Odessie na Ukrainie, który dla sprawy pojednania między chrześcijanami poświęcił swoje życie. POMOST łączy zasadniczo dwie grupy ludzi oddanych sprawie reewangelizacji Wschodu – księży pracujących na rzecz Wschodu (za granicą i w Polsce) oraz dobroczyńców wspierających Dzieło ofiarami duchowymi i materialnymi. „POMOST” to wspólnota ludzi, która różnymi sposobami stara się zaradzić potrzebom Kościoła na Wschodzie. Modlitwą, cierpieniem a także ofiarami materialnymi członkowie „POMOSTU” wspierają dzieło odbudowy Kościoła na Ukrainie. To dzięki tej pomocy odbudowywane są świątynie, dostarczane jest wyposażenie do tych świątyń, wydawane są katolickie czasopisma (wśród nich pallotyński kwartalnik „Posłaniec Bożego Miłosierdzia”). Dzięki tej pomocy powstają kuchnie dla biednych, ośrodki „Caritas”, dostarczane są paczki żywnościowe dla najuboższych, wiele zaś dzieci i młodzieży może skorzystać z letniego odpoczynku czy przyparafialnych świetlic.

Święcenia kapłańskie ks. Jarosława Dragana SAC

POMOST wspiera pracę duszpasterską ponad dwudziestu księży pallotynów, z których większość to miejscowi kapłani, pracujący w 5-ciu diecezjach na Ukrainie. Pallotyni  prowadzą pracę parafialną, katechizują, przygotowują do sakramentów, prowadzą dożywianie najbiedniejszych, pomagają chorym i samotnym. Pośród wielu różnych prowadzonych dzieł pallotyńskich na wschodzie wymienić należy m.in. szerzenie kultu fatimskiego w sanktuariach w Dowbyszu i Odessie oraz kultu miłosierdzia w Żytomierzu. Zajmują się formacją ponadparafialną, do głównych zaliczyć trzeba zjazdy młodzieży a także prowadzona w Odessie Szkoła Apostolstwa Świeckich, jak również prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Biłohirii. Dzięki pracy POMOST-u na Wschodzie mogą być odnawiane zniszczone świątynie i powstawać nowe kościoły – w Kijowie, Żytomierzu i w Brzuchowicach k. Lwowa. Zadbano o wyposażenie ośrodków duszpasterskich w szaty i naczynia liturgiczne, dewocjonalia, katechizmy i książki religijne.

W ramach „POMOSTU” głoszone są kazania i rekolekcje w Polsce na temat Kościoła na Wschodzie (tzw. Niedziele Wschodu), podczas których  wierni zapoznają się z sytuacją Kościoła na wschodzie, a także z ideą POMOST-u pozyskując współpracowników dla Dzieła. Wszystkie te zadania wykonywane w ramach POMOST-u mają również za zadanie budzenie wiary i zanoszenie modlitw do Boga o  nowe powołania, by nie brakowało kapłańskich rąk do posługi duszpasterskiej. Dobrodzieje POMOSTU wspierają Kościół na Ukrainie poprzez składanie dobrowolnych ofiar, czy też zamawiając ofiarę mszy świętej (jednorazową lub zbiorową w różnych intencjach) lub też obejmując patronat misyjny, polegający na wspieraniu modlitwą i ofiarami wybranego kapłana pracującego na Ukrainie. Stali współpracownicy „POMOSTU" regularnie otrzymują informację o aktualnych wydarzeniach.  Cztery razy do roku wysyłana jest korespondencja, jak również indywidualne listy, w których wyrażona jest wdzięczność za ofiary i wszelką pomoc.

Katolicy na wschodzie są bardzo wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za okazywaną  pomoc, księża pallotyni pracujący na Ukrainie polecają dobrodziejów oraz różne ich intencje Matce Bożej Fatimskiej, którą pallotyni na Ukrainie wybrali za swoją patronkę. POMOST wciąż zaprasza do współpracy nowych ludzi, którym nieobojętny jest los Kościoła na Wschodzie. Czekamy na tych, którzy gotowi są ofiarować swoje modlitwy, cierpienia czy ofiary materialne jako pomoc dla naszych braci na Wschodzie.

opracował ks.Włodzimierz Osica SAC

KSIĘŻA PRACUJĄCY NA UKRAINIE

 

POMOST [mapka]
Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki


nr konta bankowego: 33 1020 1127 0000 1902 0007 7248
przekaz do druku TUTAJ
tel., fax 22 788 76 46, 22 77 15 170
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sekretariat-misyjny.pl

http://sac-ua.info/pl/ 

 


NASZE DZIEŁA PROWADZONE NA UKRAINIE:

PARAFIE: Biłohiria, Kamienny Bród, Kijów, Lwów, Odessa, Rokitno, Sarny, Żytomierz

SANKTUARIA: Odessa, Dowbysz, Żytomierz

SZKOŁY: Apostolstwa Świeckich Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji

CHARYTATYWNE: Rodzinny Dom Dziecka w Biłohirii „Dom Chleba” w Kamiennym Brodzie

DUSZPASTERSTWO SPECJALISTYCZNE: Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego i orędzia fatimskiego pomoc bezdomnym, zjazdy młodzieży, pielgrzymki

DOMY REKOLEKCYJNO - FORMACYJNE: Odessa, Lwów

CZASOPISMA: „Posłaniec Bożego Miłosierdzia” czasopismo dla bezdomnych – „Żyję”


 

Ty też możesz wspomóc Kościół na Ukrainie poprzez modlitwę, cierpienie, ofiary materialne oraz pomoc w realizacji projektów:

• patronat misyjny – modlitwą i ofiarami wspieramy wybranego kapłana

• kształcenie kleryków

• prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Biłohirii

• stołówka dla ubogich „Dom chleba” w Kamiennym Brodzie

• formacja świeckich w Szkole Apostolstwa w Odessie

• wydawanie kwartalnika „Posłaniec Bożego Miłosierdzia”

• budowa Sanktuarium Fatimskiego w Odessie

• budowa Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu

Zamawiając Msze Święte wspomagasz Kościół na Ukrainie:

• Msze św. gregoriańskie (stypendium mszalne min. 1000 zł)

• Msze św. indywidualne

• Msze św. wieczyste – codziennie 3 Msze

• Msze św. w dn. 22 stycznia – 30 Mszy ku czci św. Wincentego Pallottiego

• Msze św. majowe – codziennie 18 Mszy

• Msze św. fatimskie – od maja do października w Dowbyszu na Ukrainie

• Msze św. pielgrzymkowe – podczas pielgrzymek do Wilna i Częstochowy

• Msze św. listopadowe – codziennie 24 Msze 

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę