W dniach 5-6 października 2018 r., w Centrum Formacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbył się dwudniowy zjazd misyjny pod hasłem „Posyłam Was z Moim miłosierdziem”. Spotkanie zorganizował Pallotyński Sekretariat Misyjny, a głównym celem zgromadzenia było uroczyste posłanie misjonarzy na nowe placówki. Ks. Wiesław Pęski, długoletni misjonarz pracujący na Ukrainie, na zaproszenie ks. abpa Tomasza Pety pracę misyjną w Kazachstanie rozpoczął 14 października 2018 r., jako duszpasterz w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kustanaju i św. Ojca Pio w Rudnoje.

Kustanaj jest dużym miastem, liczącym blisko 300 tysięcy mieszkańców, zaś w  Rudnym jest około 140 tysięcy. Do tych parafii należą również mieszkańcy wiosek. W parafii w Kustanaju jest wspaniała praktyka 9-godzinnej codziennej adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Adoracja zaczyna się o 10-ej, a kończy o 19-ej i dzieje się tak od poniedziałku do soboty. W te dni Msza święta jest o godzinie 19-ej. Praktyka całodziennych adoracji zaczęła się w sierpniu 2017 roku. Obecnie jest to więc już drugi rok takiej praktyki. Pierwszy rok był próbny, a od sierpnia 2018 roku praktyka jest wprowadzona „na stale” dekretem bpa ordynariusza miejsca -  abpa Tomasza Pety. Takie adorowanie Chrystusa i otwarta przy tym świątynia mają ogromny sens i niewątpliwie są i będą źródłem licznych błogosławieństw.

Ważnym elementem duszpasterstwa jest posługa przychodzącym do Kościoła, znajdowanie i odwiedzanie chorych. Kazachowie i słowiańscy mieszkańcy Kazachstanu zazwyczaj mają spory szacunek dla Kościoła i kapłanów. Poważnym problemem jest wyjeżdżanie do Polski sporej liczby parafian, często tylko co doprowadzonych do sakramentów całych rodzin. W ich miejsce przychodzą do Kościoła pomalutku jacyś nowi ludzie lub nawet rodziny.

W Kustanaju troską duszpasterską ogarniamy na dzisiaj w sumie do 50 osób, w Rudnym na dzisiaj - do 20 osób. Poza tym chorych będzie do 20 osób. Za każdą z osób obecnych kryje się po kilka osób im bliskich, którzy nigdzie nie są zaangażowani religijnie, choć nierzadko są katolikami. W Kazachstanie jest bardzo wielu ludzi do „odnalezienia”, choć to mozolny, czasochłonny i tylko czasami skuteczny trud.

6 października 2018 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornej uroczystą Mszą Św. pod przewodnictwem Ks. abp Tadeusza Wojdy metropolity białostockiego zostały otwarte nowe misje w Burkina Faso i Kazachstanie. 

 

  

W Światową Niedzielę Misyjną 21 października 2018 roku, w przeddzień wspomnienia świętego Jana Pawła II, polska Prowincja Chrystusa Króla rozpoczęła nową misję w Burkina Faso, w stolicy Ouagadougou. Pracę misyjną rozpoczynają ks. Stanisław Filipek SAC i ks. Dariusz Sala SAC, w Parafii Matki Bożej Królowej Apostołów w Patte D’oie, na terenie której znajduje się kaplica Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na początku nasi współbracia zamieszkali z ekipą kapłańską z parafii i będą wchodzili w kulturę i system duszpasterstwa miejscowego. Uroczysta Msza Święta oficjalnie rozpoczynającą pallotyńską misję odbyła się o godz. 9.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Apostołów w Patte D’oie w Ougadougou. W uroczystościach wziął udział ks. Adam Pacuła SAC - przełożony Delegatury Matki Bożej Pokoju, reprezentując tym samym Prowincję Chrystusa Króla. Delegatura Matki Bożej Pokoju rozciąga swoją działalność na dwa kraje, Wybrzeże Kości Słoniowej i  Burkina Faso.

Parafia Matki Bożej Królowej Apostołów jest jedna z największych parafii w Ouagadougou. Na terenie parafii zamieszkuje ponad 500 tys. ludzi, w większości to muzułmanie, ponad 60%, a katolików jest około 20%. W parafii istnieje 177 wspólnot podstawowych, 10 kościołów albo kaplic dojazdowych. Ale to ciągle za mało, bo na Mszach świetych niedzielnych, zwłaszcza w języku moore, połowa ludzi jest na zewnątrz. W tym roku na katechezę zapisało się około 8000 dzieci. Większość katechistów jest benevol.

Ks. Kardynał Philippe Ouedraogo, arcybiskup Ouagadougou planuje z części tej wielkiej parafii, na obrzeżach bardzo biednych miast, otworzyć nową i powierzyć ja księżom pallotynom. Bardzo pragnie, aby to był ośrodek promieniujący Miłosierdziem Bożym, połączony ze sanktuarium Miłosierdzia Bożego z prawdziwego zdarzenia. Chrześcijanie zorganizowali już teren około 3 hektarów w odległości paru kilometrów od istniejącej już kaplicy Miłosierdzia Bożego w Tenandogo. Dużą nadzieją dla nas jest ten żywy Kościół, z dużym zaangażowaniem katolików, oczywiście według ich możliwości. Burkina Faso jest zaliczana do jednego z najbiedniejszych krajów świata.

 

 

Po spotkaniu z Kardynałem i z pierwszych kontaktów na tej parafii, widzimy dla nas trzy wielkie wyzwania:

* nauczyć się choć trochę języka moore, którym posługuje się ponad 60% ludności Burkina Faso;

* organizować miejscową ludność i razem z przyjaciółmi misji gromadzić środki na budowę nowego ośrodka parafii, w którym będzie sanktuarium Miłosierdzia Bożego;

* zaangażować się w bezpośrednie przygotowanie Panafrykanskiego Kongresu Miłosierdzia Bożego, który odbędzie się w Ouagadougou od 18 do 24 listopada 2019.

Udział w budowaniu tych struktur królestwa Bożego niech będzie radością każdego człowieka dobrej woli, a Bóg bogaty w Miłosierdzie szczodrze wynagrodzi każdy dar.

 

Wende na songdo laafi -  Niech Bóg Wam błogosławi.

 

Stolica kraju: Yamoussoukro

Powierzchnia kraju: 322,4 tysięcy km² (trochę większa od Polski)

Język kraju: francuski

4 placówki: Abidżan, Grand-Béréby, Yamoussoukro, Abobo

6 misjonarzy: ks. Zenon Bazan SAC, dk. Cezary Czerwiński SAC, br. Zbigniew Kłos SAC, ks. Antoni Myjak SAC, ks. Adam Pacuła SAC, ks. Dariusz Sala SAC

 

Obecność polskich pallotynów z Prowincji Chrystusa Króla na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest związana z wybudowaniem bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro. W grudniu 1990 r. na prośbę Jana Pawła II kard. Józef Tomko, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, zaproponował, aby polscy pallotyni wyróżniający się doświadczeniem pracza misyjnej w Rwandzie objęli opieką duszpasterską bazylikę Matki Bożej Pokoju w Yamussoukro. Z początkiem 1991 r. pallotyni rozpoczęli pracę przy bazylice w Yamoussoukro.
Z myślą o rozszerzeniu obecności pallotyńskiej na Wybrzeżu Kości Słoniowej sukcesywnie podejmowano nowe parafie w Abidżanie, ekonomicznej  i administracyjnej stolicy kraju, a następnie w Grand-Béréby. Objęcie opieką duszpasterską drugiej placówki przyczyniło się do utworzenia 28 października 1998 r. Delegatury Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pw. Matki Bożej Pokoju z siedzibą w Abidżanie.
Pomimo wojny i różnych trudności, które kładą się cieniem na pracy misyjnej, optymistycznym znakiem są powołania miejscowe do Stowarzyszenia. Pierwszy pallotyn z Wybrzeża Słoniowej został wyświęcony w lipcu 2010 r. Jest nim ks. Pierre Dibi Koffi SAC.

Rwanda i Demokratyczna Republika Konga

 

W 1973 r. pallotyni rozpoczęli posługę misyjną w Rwandzie. Od samego początku dążono do rozwoju charyzmatu św. Wincentego Pallottiego w całej Afryce. W 1981 r. Rada Prowincjalna przyjęła misję w Zairze (dziś Demokratyczna Republika Konga).
Ważnym momentem w historii pallotyńskiej misji w Rwandzie było podniesienie delegatury do rangi regii. Stało się to po wizytacji, którą przeprowadzili w Rwandzie w lutym 1987 r. ks. generał Martin Juritsch SAC wraz z ks. Janem Koryckim SAC, radcą generalnym. Oficjalny dokument został wystawiony 3 maja 1988 r. Od tego momentu placówki pallotyńskie i pallotyni pracujący w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga należą do Regii Rwandyjsko-Kongijskiej Świętej Rodziny. Siedziba
Zarządu Regii Świętej Rodziny mieści się w Kigali.
Radosnym wydarzeniem w historii regii i nowym bodźcem do wierności powołaniu misyjnemu była wizyta papieża Jana Pawła II w Rwandzie w dniach 7-9 września 1990 r. W czasie wizyty w Nuncjaturze Apostolskiej w Kigali 8 września papież wyraził życzenie, by pallotyni objęli opieką duszpasterską bazylikę w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, której konsekracja została przewidziana na zakończenie całej afrykańskiej pielgrzymki 10 września.
27.12.2015 Regia Świętej Rodziny została przekształcona w prowincję.
Obecnie w Regii Świętej Rodziny posługuje 6 misjonarzy w Rwandzie: ks. Stanisław Filipek SAC, ks. Andrzej Jakacki SAC, br. Zdzisław Olejko SAC, ks. Zbigniew Pawłowski SAC, ks. Zdzisław Prusaczyk SAC, ks. Krzysztof Miner SAC i 2 w Demokratycznej Republice Kongo: ks. Jerzy Kotwa SAC, ks. Jerzy Kożuch SAC.

Ukraina

 

Stolica kraju: Kijów

Powierzchnia kraju: 603,7 tysięcy km² (dwa razy większa od Polski)

Język kraju: ukraiński

10 placówek: Biłohiria, Dowbysz, Kamienny Bród, Kijów, Lwów, Odessa (2 placówki),  Rokitno, Sarny, Żytomierz

9 kapłanów: ks. Adam Bogusz SAC, ks. Stanisław Firut SAC, ks. Paweł Jurkowski SAC,ks. Stanisław Kantor SAC, ks. Jarosław Olszewski SAC, ks. Waldemar Pawelec SAC, ks. Wiesław Pęski SAC, ks. Andrzej Walczuk SAC, ks. Piotr Worwa SAC

 

Początki pracy pallotynów na Ukrainie sięgają 1989 r. Jednym z wielu dzieł, które prowadzą pallotyni na Ukrainie, jest szerzenie kultu Matki Bożej Fatimskiej oraz Jezusa Miłosiernego. Posługują w archidiecezji lwowskiej oraz czterech diecezjach: kijowsko-żytomierskiej, kamieniecko-podolskiej, odesko-symferopolskiej i łuckiej.

Do szczególnych miejsc należy Dowbysz, gdzie pallotyni posługują od 1990 r., a od 2000 r. prowadzą Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Drugim miejscem, w którym pallotyni prowadzą sanktuarium maryjne, jest Odessa. Znajduje się tam również Katolicka Szkoła Apostolstwa Świeckich.

Ważnymi placówkami są również Biłohiria, gdzie odbywa się roczny postulat dla kandydatów z Ukrainy i prowadzony jest Rodzinny Dom Dziecka, Żytomierz, gdzie budowany jest kościół, przy którym prężnie rozwija się kult Jezusa Miłosiernego, oraz Kijów, gdzie oprócz budowy kościoła powstaje Pallotyński Ośrodek Duszpastersko-Kulturalny „Dom Spotkań Polaków”.

* W 1992 r. decyzją Zarządu Prowincjalnego została utworzona Delegatura Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszym delegatem prowincjała na Ukrainie został ks. Franciszek Gomułczak SAC. Obecnie siedziba delegatury mieści się w Żytomierzu.

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę