Początek Nowego Roku 2018 przyniósł w Delegaturze Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus wiele zmian personalnych. Decyzją Przełożonego Wyższego i Rady Prowincjalnej wszyscy współbracia w Wenezueli zmienili swoje miejsca pracy. Jest to historyczna decyzja, gdyż od 20 lat nie było tak gruntownej zmiany. Jest nas tylko sześciu pallotynów, ale zmiany między trzema placówkami trudno przeprowadzić ze względu na duże odległości.

Św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego wyznaczając jego datę na 11 lutego. Podkreślił, iż „ma on na celu uwrażliwieniu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaganiu chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych i popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”.

W parafii pallotyńskiej Yopougon razem z biskupem Salomon Lezoutié diecezji Yopougon i przełożonymi pallotyńskimi zakończyła się wizytacja kanoniczna. Pallotyni pracują w Wybrzeżu Kości Słoniowej od 27 lat prowadząc Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, dwie parafie z 30 kaplicami dojazdowymi, dom formacyjny oraz Adopcję Serca.

Spotkanie z dziećmi w parafii pallotyńskiej w Yopougon. Opiekunowie dzieci w dowód wdzięczności podarowali dla ks. Grzegorza strój królewski. Sekretariat Misyjny w Wybrzeżu Kości Słoniowej pomaga 700 dzieciom objętych projektem Adopcji Serca.

Dnia 5 lutego 2018 r. odbyła się uroczysta Msza Święta i poświęcenie przez Prowincjała ks. Zenona Hanasa SAC domu i kaplicy w Abobo dla naszych kleryków. Dziękujemy wszystkim Współpracownikom, którzy przyczynili się do powstania domu.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę