Santa Cruz de la Sierra (Fides) – „Kościoły kontynentu amerykańskiego realizują szczególną misję, wyznaczoną podczas V Konferencji w Aparecida. Jest to misja głoszenia Radosnej Nowiny o Chrystusie w trudnym i różnorodnym kontekście społeczno-politycznym naszych krajów”, napisano w orędziu na V Amerykański Kongres Misyjny (CANMV), który odbędzie się w V Santa Cruz de la Sierra w Boliwii. Mottem religijnego wydarzenia są słowa: „Ameryka w Misji. Ewangelia jest Radością”.

„Wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia prawdy i dawania świadectwa prawdzie. W realizacji tej misji może nam pomóc wzór świętych męczenników z El Quiché: Hermógenesa Lópeza i Juana Gerardi zamordowanych podczas dyktatury wojskowej za obronę praw człowieka oraz bł. Stanleya Rothera i wielu innych mężczyzn i kobiet którzy użyźnili ziemię gwatemalską ofiarą krwi przelanej za Ewangelię. Gwatemala to kraj męczenników”, napisali biskupi tego środkowoamerykańskiego kraju na zakończenie Rocznego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Biskupów Gwatemali.

Kisumu (Fides) - „Pojednanie warunkiem pokojowego współistnienia i sprawiedliwości społecznej” to motto tegorocznej Akcji Postnej Kościoła w Kenii. „Pojednać oznacza scalić to, to zostało podzielone, przywrócić przyjazne relacje i harmonijne współistnienie wszystkich komponentów społecznych”, powiedział prezydent komisji „Justitia et Pax“ przy Episkopacie Kenii, abp. Kivuva. Dostojnik zaprosił Kenijczyków do aktywnego włączenia się w pojednanie narodowe poprzez budowanie porozumienia i zgody, przezwyciężanie podziałów i różnic etnicznych oraz przywrócenie każdej ludzkiej osobie jej należnej godności.

W Nowym Roku kontynuujemy akcję wenezuelskiego Caritas. Została rozpoczęta w ubiegłym roku w wielu parafiach Wenezueli. Ks. Zdzisław Łodygo SAC wraz z Radą Parafialną wyszli naprzeciw nędzy ludzkiej.

Stolica święta uznała fakt męczeństwa biskupa Pierre Claverie z Oran i 18 towarzyszy, kapłanów i zakonników, zamordowanych w latach 1994 - 1996 w Algierii.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę