POSYŁAM WAS Aktualne wydanie

POSYŁAM WAS NR 106-2/2017

Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie

W numerze

3 LIST MISYJNY

ks. dr G. Młodawski SAC

4 INFORMACJE

6 Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2017 r.

8 Fatima „moje Niepokalane Serce zwycięży”

11 Poświęcenie Polski  Niepokalanemu Sercu Maryi

12 Z kart historii Sekretariatu Misyjnego: FATIMA

B. Sawicka

14 Ukraina składa hołd Matce Bożej Fatimskiej

ks. A. Siciński SAC

15 Msze Święte Fatimskie w 100. rocznicę objawień 1917-2017

Więcej…

 

Redaguje zespół w składzie

Ks. Grzegorz Młodawski SAC - red. nacz.
ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Barbara Sawicka
Redakcja PW

KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni.


WARUNKI PRENUMERATY
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się od 1991 r. Poświęcony jest tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych,Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.