Pallotyni na Ukrainie

w numerze:

3 LIST MISYJNY

ks. dr G. Młodawski SAC

4 INFORMACJE

5 NAUCZANIE PAPIESKIE

Misja w centrum wiary chrześcijańskiej

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2017 r.

7 Różaniec z Polski w wielu krajach na świecie

8 STULECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE

Fatima „moje Niepokalane Serce zwycięży”

11 PALLOTYNI NA UKRAINIE

Pallotyńskie placówki na Ukrainie

ks. dr G. Młodawski SAC

Ks. Grzegorz Młodawski SAC - red. nacz.
ks. Jerzy Limanówka SAC, p. Barbara Sawicka
Redakcja PW

KORESPONDENCI: księża, bracia i alumni Pallotyni, siostry Pallotynki oraz wolontariusze misyjni.


WARUNKI PRENUMERATY
DRUK: „Apostolicum”, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

KWARTALNIK Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się od 1991 r. Poświęcony jest tematyce misyjnej oraz reewangelizacyjnej w krajach Europy Wschodniej. Adresowany do Współpracowników Misyjnych,Współpracowników„Pomostu” oraz wszystkich zaintereso­wanych misjami i nową ewangelizacją.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Wpłać darowiznę