Modlitwa misyjna Za misjonarzy

Za misjonarzy

Modlitwa Patronatu Misyjnego

 

 

Modlę się, Panie, za misjonarzy,
którzy zostawili swój dom,
rodzinę, przyjaciół
i poszli służyć innym,
by mówić i świadczyć o Tobie.

Daj im, Panie, wielką wiarę
i miłość taką, by ochotnie
i wytrwale znosili trudy
każdego misjonarskiego dnia.

Spraw, aby ci,
do których zostali posłani,
uwierzyli ich słowom
i odczytali w nich Twoją obecność.

Mnie natomiast umacniaj
we wspieraniu ich
i wypraszaniu nowych robotników
na żniwo Twoje.

Amen

MISJONARZE PALLOTYNI PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

 

KOLUMBIA

1. ks. Adam Gąsior

2. ks. Adam Kraszewski

3. ks. Mariusz Mąka

4. ks. Grzegorz Majewski

5. ks. Roman Nakoneczny

6. ks. Grzegorz Rawiak

7. ks. Andrzej Zieliński

 

Więcej…